PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Từ khóa: Giới tính: Tình trạng: Thuộc:
CHÚ GIẢI:
II.1.Bùi Hữu Học : Nghĩa là Bùi Hữu Học thuộc đời thứ II, là con thứ 1 trong gia đình.
- Để xem anh em cùng đời của người nào thì click vào biểu tượng ở trước tên người đó.
- Để xem thông tin về người nào thì click chuột trái vào tên người đó.
Giới tính Nam            Giới tính Nữ